PROGRAM VÅREN 2016

Vi har aktiviteter som passar gammal som ung! Det krävs inga förkunskaper och arrangemangen är öppna för alla, även dem som inte är medlemmar. Såvida inget anges är det gratis att delta på våra programpunkter. Om du undrar något är det bara att ta kontakt med kontaktpersonen för den programpunkt det gäller.

 

15 Mars Årsmöte och Föredrag – ”Dagfjärilar – något för alla?”

Årsmötesförhandlingarna påbörjas kl. 18.30 och beräknas ta 30 minuter. För de som enbart vill ta del av

föredraget går det bra att ansluta kl 19.00. Efter årsmötet kommer Lars Pettersson och berättar om projektet

Svensk Dagfjärilsövervakning som han ansvarar för.

Tid: Tisdag 15 mars OBS!!! Kl. 18.30.

Plats: Sparbanken Skåne, Hörby, ingång Torggatan

Kontaktperson: Lena Vought  0415-80250

 

10 April Fagning av Fjärilsängen

Vi beger oss till Fjärilsängen söder om Södra Rörum för att röja sly, kapa aspar med mera, så att ängen inte

växer igen. Ta på arbetskläder och ta med grensax, såg, kratta….

Tid: Söndag 10 april kl 10.00

Plats: Samling på parkeringen framför Södra Rörums kyrka.

Kontaktperson: Suzanne Schlyter  0734- 035542

 

21 Maj Hunnabacken

Vi beger oss till Hunnabacken, en fäladsmark med inslag av enbuskar, vid Elestorp. När vi besöker området

är det troligen godkänt som naturreservat.

Tid: Lördag 21 maj kl 10.00

Plats: Samling vid ICA Kvantum i Hörby

Kontaktperson: Henrik Nilsson  0413-26291

 

19 Juni De vilda blommornas dag

Tillsammans med Eslövsbygdens Naturskyddsförening åker vi, under Bengt Nihlgårds kunniga ledning ut och

letar blommor. Gå in och titta på Eslövsbygdens hemsida för information om vart det bär.

Tid: Söndag 19 juni kl 9.00

Plats: Samling kl 9.00 på Föreningstorget i Eslöv eller samåkning från ICA Kvantum i Hörby – kontakta i så fall

Lena Vought på 0415- 80250 för information om tid.

 

16 Juli Dagfjärilexkursion

Vi åker till fjärilsängen vid Södra Rörum, nu för att se hur det blivit efter fagningen i april.

Om vädret är dåligt är den 17 juli reservdag. Aktuell information kan ses på vår facebooksida.

Tid: Lördag 16 juli alternativt Söndag 17 juli kl 11.00

Plats: Samling framför Södra Rörums kyrka

Kontaktperson: Suzanne Schlyter  0734 – 035542

 

9 Augusti Nattfjärilexkursion

Denna gång åker vi till fjärilsängen vid Södra Rörum på kvällen för att under Jan Åbjörnsson

och Per Nyströms kunniga ledning leta nattfjärilar med lampa och lakan. Om vädret är dåligt

denna dag är den 10 augusti och 11 augusti reservdagar. Aktuell information kan ses på vår facebooksida.

Tid: Tisdag 9 augusti alternativt 10, 11 augusti kl 20.30

Plats: Samling framför Södra Rörums kyrka.

Kontaktperson: Kajsa Åbjörnsson  070-7305089

 

20 Augusti Slåtter fjärilsäng

Vi samlas än en gång på fjärilsängen vid Södra Rörum för att slå gräs och blommor. Ta med lie om ni har!

Senare hässjar vi höet när vädret tillåter.

Tid: Lördag 20 augusti kl 10.00

Plats: Samling framför Södra Rörums kyrka.

Kontaktperson: Suzanne Schlyter  0734 – 035542

 

Bat Night

International Bat Night den 27-28 augusti, mer information kommer på vår facebooksida och hemsida.

 

MER INFORMATION/LÄNKAR

Dagfjärilar, övervakning:

http://www.dagfjarilar.lu.se/om-oss/vad-gor-vi

Svenska dag- och nattfjärilar

http://www.lepidoptera.se/nattfjarilar-micro.aspx

Den artrika ängen

http://fof.se/tidning/2003/5/den-artrika-angen

Hunnabacken

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/horby/Hunnabacken/Forslag%20till%20BES%20NR%20Hunnabacken.pdf