Bli medlem!

Svenska Naturskyddsföreningen grundades 1909 och har idag 224.000 medlemmar. Det är landets största natur- och miljöorganisation. Naturskyddsföreningen har engagerat sig i många miljöfrågor under årens lopp – utbyggnaden av Vindeälven, miljögifter som DDT, miljömärkning och klimatförändringar.

Naturskyddsföreningen i Skåne är den regionala paraplyorganisationen för länets naturvårdsföreningar.

Hörby naturvårdsförening är den krets som du kommer att tillhöra. Vi har förutom föreläsningar även exkursioner. I första hand till besöksmål inom vår egen kommun men i vissa fall gör vi avstickare till andra naturmiljöer i länet. Vi engagerar oss i samhällsdebatten och försöker vara naturens språkrör på det lokala planet. Om du känner för att engagera Dig i Din lokala natur – tveka inte.

Som medlem får Du tidskriften Sveriges Natur och Du har också möjlighet att mot en mindre avgift erhålla Naturskyddsföreningen i Skånes årsbok.

Är Du inte redan medlem så ta chansen att stödja den lokala naturvården samtidigt som Du ges möjlighet till personlig förkovran genom bl a böcker, artiklar, föreläsningar och exkursioner. Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 2018 för 295 kr, eller bli medlemmar hela familjen för 365 kr. Är du 25 år eller yngre kan du bli ungdomsmedlem samtidigt som du kan vara med i Fältbiologerna, SNF:s fristående ungdomsorganisation för 195 kr.

Plusgiro 901909-2

Mer information på http://www.naturskyddsforeningen.se