PROGRAM

Vi har aktiviteter som passar gammal som ung! Det krävs inga förkunskaper och arrangemangen är öppna för alla, även dem som inte är medlemmar. Såvida inget anges är det gratis att delta på våra programpunkter. Om du undrar något är det bara att ta kontakt med kontaktpersonen för den programpunkt det gäller.

Hörby Naturvårdsförening, Program Våren 2018

Onsdag 21 mars Årsmöte och Föredrag

Lina Herbertsson från Lunds Universitet kommer att hålla ett föredrag på temat

”Små kryp med stora uppgifter – Varför försvinner våra bin?”

Årsmötesförhandlingarna påbörjas kl. 19.00 och beräknas ta 30 minuter. För de som enbart vill ta del av föredraget går det bra att ansluta kl. 19.30.

Tid – Onsdag 21 mars kl. 19.00.

Plats OBS!!!!! Lyby Församlingsgård . (Mittemot Lyby kyrka)

Kontaktperson – Lena Vought 070 88 46 825

 

 

Evenemang i samarbete med Föreningen Jöns Henrikssons Minne:

17/4 GRODKVÄLL

19/5 GÖKOTTA OCH FÅGELLYSSNING

9/6  HÅVNING AV SMÅKRYP

25/8 INTERNATIONELLA FLADDERMUSNATTEN

Tillsammans med Föreningen Jöns Henrikssons Minne www.karlxistenar.se, undersöker vi förekomsten av djur- och växtarter i Östra Sallerups spännande 1600-talspark, ”Prästaparken”. Start vid Kulturhuset, där eventuella introduktioner och instruktioner sker. För detaljer se nedan.

 

 

Tisdag 17 april. 19.30 GRODKVÄLL med Per Nyström

På våren leker grodorna I Prästaparken och lägger sedan sin rom som blir yngel. Kanske upptäcker vi salamandrar som bör trivas i miljön. Bäst syns livet i dammarna på kvällen, efter solens nedgång. Vi går runt vattnet, lyser med en lampa och lyssnar. En massa andra småkryp myllrar fram, som dykarbaggar och liknande. Limnolog Per Nyström introducerar ämnet innan exkursionen. Han berättar om groddjur, deras biologi och olika livsmiljöer. Egen ficklampa är bra att ha med och stövlar på.
Kontaktperson Kajsa Åbjörnsson tel. 0707-305089.

 

Lördag 19 maj 7.00 GÖKOTTA OCH FÅGELLYSSNING med Gunnar Gunnarsson
I sköna maj har vi chans att höra gök, näktergal, sångare, och många andra fåglar i Prästaparken. Vi är uppe tidigt för att kunna höra fåglarnas underbara konsert när de sjunger som mest intensivt. Vi lyssnar efter olika fåglars sånger uppe i parkens ekar och nyutslagna bokar, vid dammarna och ute på fälten. Gunnar förklarar vilka arter vi hör och visar bilder på de vi inte lyckas få syn på. Man kan med fördel ta med egen kikare och fågelbok, men det går bra även utan.

Kontaktperson: Gunnar, 073-6432333.

 

 

Lördag 9 juni 14.00 HÅVNING AV SMÅKRYP med Charlotta Lorenzen

Vi tittar efter småkryp I Prästaparkens  dammar, med hjälp av håvar och vannor. Om du har vadarbyxor och/eller håv så ta gärna med det. Charlotta visar hur man gör, hur vi letar längs dammkanten och i bottnen på dammarna, och tittar sedan efter vilka djur vi hittat. Stövlar på.

Kontaktperson Charlotta 0702-790781, Kajsa Åbjörnsson 0707-305089

 

 

Söndag 17 juni 10:00 BOTANIK FÖR NYBÖRJARE med Katrine Hahn Kristensen.

Denna dag uppmärksammas de vilda blommorna i ett stort samnordiskt arrangemang. Tusentals människor i hela Norden ger sig ut på blomstervandringar för att njuta av och bekanta sig med den mångfald av vilda växter som finns i vår natur. Under dagen kommer vi att få lära oss grunderna i botanik samt hur vi kan värna de vilda blommorna och restaurera marker för att främja blomrika miljöer. Ta med fika, kläder efter väder och gärna vattentäta skor samt eventuellt lupp och flora. Ingen föranmälan krävs och arrangemanget är kostnadsfritt. Vi håller till i trakterna kring Södra Rörum.

Samling på parkeringen vid Södra Rörums kyrka kl. 10.00. (Slut ca kl. 13.00).

Kontakt: Katrine Hahn tfn +45-42 70 50 45, Suzanne Schlyter 0734-035542

Arrangör: Föreningen Bevara Linderödsåsen, Hörby Naturvårdsförening och Svenska Botaniska Föreningen.

 

 

Måndag 16 juli kl 18:00 FLORAVANDRING VID FUREHOV (Åhus Idrottsplats),

Utflykt tillsammans med Kristianstads Naturskyddsförening och Lunds Botaniska Förening. Kjell-Arne Olsson och Sven Birkedal visar oss växterna på Horna Sandar, naturreservat sedan några år. Här finns sandiga trädor i olika stadier. Samling vid Idrottsplatsens parkering. (Infart från Flötövägen, sedan Furehovsvägen. ) Kontakt: Anders Sigfridsson 044-24 37 38 eller 073-330 75 89. Den som vill samåka från Hörby, kontakta Suzanne Schlyter 0734-035 542

I samarbete med Lunds Botaniska Förening:

 

 

Söndagen 29 juli 13:00 TRÄDEFTERMIDDAG med Erik Bäckstedt.

Träd kan behandlas på många olika sätt vare sig det gäller estetiska skäl eller naturvård. Hemma hos Erik på torpet bjuder han in oss på en kursliknande vandring i både trädgård och skog. Där berättar han om beskärning, veteranisering, trädvård och skogsvård för att främja den biologiska mångfalden.

Samling kl 13 på Ekerödsrasten (avfart  nr 32 på E22 mot Kristianstad)

Kontakt: Erik Bäckstedt tel. 0723-864800

 

 

Lördag 25 augusti 19.30 INTERNATIONELLA FLADDERMUSNATTEN

med Suzanne Schlyter

Överallt i Europa och på många ställen i världen firas The International Bat Night, som vill uppmärksamma fladdermössen, deras ekologiska värde men också utsatta situation. Suzanne inleder med att berätta om fladdermössens beteende och vanor mm. Sedan går vi ner till dammarna i Prästaparken, där det finns fladdermöss av olika arter. Vi kan höra dem med hjälp av fladdermusdetektor, men har också chans att få syn på dem där de avtecknar sig mot dammens vatten eller den ljusa kvällshimlen.

I samarbete med Föreningen Jöns Henrikssons Minne www.karlxistenar.se, undersöker vi förekomsten av djur- och växtarter i Östra Sallerups spännande 1600-talspark. Start vid Kulturhuset. Kontaktperson: Suzanne 0734-035542