PROGRAM

Vi har aktiviteter som passar gammal som ung! Det krävs inga förkunskaper och arrangemangen är öppna för alla, även dem som inte är medlemmar. Såvida inget anges är det gratis att delta på våra programpunkter. Om du undrar något är det bara att ta kontakt med kontaktpersonen för den programpunkt det gäller.

Hörby Naturvårdsförening, Program 2019

Onsdag 13 mars Årsmöte och Föredrag

Mikael Ekvall från Lunds Universitet kommer att hålla ett föredrag på temat

”Nanopartiklar i akvatiska födokedjor”

Årsmötesförhandlingarna påbörjas kl. 19.00 och beräknas ta 30 minuter. För de som enbart vill ta del av föredraget går det bra att ansluta kl. 19.30.

Tid – Onsdag 13 mars kl. 19.00.

Plats OBS!!!!! Lyby Församlingsgård . (Mittemot Lyby kyrka)

Kontaktperson – Lena Vought 070 88 46 825

 

Lördag 30 mars kl 9:45 – 15:30

Vägkanterna och den biologiska mångfalden. Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

I Hörby kommun finns många fina små vägar med vackert blommande vägkanter. Dessa vägkanter är rika på värdefulla växter och insekter, och därför viktiga att skydda. Vi i Hörby Naturvårdsförening medverkar därför i denna temadag.

Anmälan senast 23 mars till erik_backstedt@hotmail.com eller tel  0723-864800.

 

Söndag 5 maj kl. 9-…

Fågelskådningens dag på Gäddängen, Fulltofta. I samarbete med Ringsjöbygdens Fågelskådare (Gjuse).

Vi samlas vid parkeringen till Fulltofta Badplats (nedanför Adolfssons fisk) kl. 9:00., där Suzanne möter upp. På vägen lyssnar vi på de fåglar som kan höras i träden – kanske göken, kanske näktergalen? Ute på plattformen kan vi sedan stå i lugn och ro och titta på vattenfåglarna som syns bra därifrån. Suzanne och Gjuse-fågelskådarna hjälper till att artbestämma de fåglar som ses. Man kan också gå ner till fågeltornet längre i söder för att se om några spännande sjöfåglar ligger på Ringsjön.

Man stannar så länge man vill, men kl 11 blir det grillning vid Badplatsen – så ta med vad ni vill grilla! Det går också bra att komma kl 8 till plattformen, då några morgonpigga fågelskådare redan är där. Och glöm inte att ta med kikare!

Kontaktperson Suzanne Schlyter 0734-035542

 

Söndag 16 juni kl 10-12.

Blomstervandring i Harphult – vägkant och äng. Med Kathrine Hahn och Föreningen Bevara Linderödsåsen.

Samling vid gården Harphult 6386, 242 95 Hörby.

Detta är ”De vilda blommornas dag”. Vi vill bl a följa upp Naturskyddsföreningens aktiviteter kring blommande vägkanter och deras betydelse för insekter mm. Vi går först längs den lilla grusvägen och botaniserar vägkantsflora i ca en timme, därefter går vi in på en äng och ser på växterna där. Det finns tid för fika under tiden. Terrängen är lätt att gå för alla.

Ta på ordentliga skor, och ta med fika, ev också lupp och flora.

Kontaktpersoner Kathrine Hahn 0045-42705045 och Suzanne Schlyter 0734-035542

 

Söndag 4 augusti kl 10-12

Trollsländor i Prästaparken, med Magnus Billqvist. Samarbete mellan Hörby Naturvårdsförening och Föreningen Jöns Henrikssons minne.

Samling vid Östra Sallerups kyrka.

Den gamla parken har ett rikt djurliv, och vi har tidigare tittat på småkryp och groddjur i vattnet, lyssnat på fåglarnas morgonkonsert och sett fladdermössen fladdra i skymningen. Nu har turen kommit till trollsländorna, dessa smycken i våtmarker och kärr. Magnus Billqvist från Skånes Naturskyddsförening, författare till Svenska Trollsländeguiden, berättar om trollsländor och visar hur man kan känna igen de olika arter som vi ser i parkens dammar och vassar.

Kontaktpersoner Lena Ansebo 0733-664882 och Suzanne Schlyter 0734-035542.

 

Lördag 31 augusti kl 20

International Bat Night på Gäddängen, med Espen Jensen. Samarbete mellan Hörby och Höör naturskyddsföreningar

Samling vid Fulltofta badplats parkering

På många håll i världen firas den Internationella Fladdermusnatten, för att uppmärksamma fladdermössens situation idag. Kvällens guide är fladdermusspecialisten Espen Jensen. Gäddängen är ett viktigt område för fladdermöss, så utsikterna för att se och höra nattens jägare är mycket goda. Med lampor och detektorer – som Espen har med sig – beger vi oss ut i natten…

Kontaktperson Espen Jensen 0736-6821055