Fosfor – en begränsad resurs

  Fosfor är en livsnödvändig ändlig resurs. Redan om 15-70 år räknar man med att ha nått vad man kallar peak fosfor, dvs tillgång kommer inte att kunna möta efterfrågan. Vad vet vi idag, vilka konsekvenser kan det får, vad kan vi göra? Diskussion med Folke Günter och Lena Vought. Båda har föreläst om fosforproblematiken […]

Läs mer

Sjököpssjön – före restaurering

  Sjön torrlades för snart hundra år sedan då staten köpte sjön och beslöt att torrlägga den för att skapa en torvmosse. Av sjön återstår bara en mindre vattenspegel medan resterande delen är mossmarker. En försiktig restaurering av sjön ska påbörjas nästa år. Vi tar tillfället i akt och åker ut och tittar på området […]

Läs mer