1600-tals familjedag i Östra Sallerup 15 spetember

Hörby Naturvårdsförening ska också närvara här. Erik Bäckstedt visar upp ett stycke död ved och berättar vilka småkryp mm där kan finnas. Suzanne Schlyter informerar om föreningens aktiviteter, inte minst om blommande vägkanter. Kl 10-13 hittar ni vårt bord https://m.facebook.com/events/372635490154171?name=1600-tals%20familjedag%20i%20%C3%96stra%20Sallerup&event_id=372635490154171&__xts__[0]=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22destination_entity_index%22%3Anull%2C%22interaction_type%22%3A%22view_profile_tap%22%2C%22destination_entity_id%22%3A372635490154171%2C%22event_type%22%3A%22tapped_view_page_profile%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7Iml0ZW1fY291bnQiOiIwIn19%22%2C%22surface%22%3A%22mobile_event_permalink%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%221503069223353562%22%2C%22session_id%22%3A%227c927bd3d765b127531c037c4d23589d%22%7D%7D&__mref=mb    

Läs mer