Kontakt

Styrelsen

Lena Vought, postmottagare & ordförande           0708846825

                                                                               lena.vought@gmail.com

Anita Larsby, vice ordförande                                 070-697 03 50

Kajsa Åbjörnsson, kassör                                       0707-305089

Suzanne Schlyter, sekreterare                                0734 – 035542

Christer Nilsson, ledamot                                       073-3113585

Gunnar Gunnarsson, ledamot                                 072-5871501

Lotta Lorenzen, ledamot                                         070-2790781

Erik Bäckstedt, ledamot                                          0723-864800

Suppleanter

Lena Lannerheim                                                     073-3504541

Linnea Widing                                                          073-9257597

Webansvarig

Erik Bäckstedt                                                          0723-864800

                                                                                 erik_backstedt@hotmail.com

Facebookansvarig

Suzanne Schlyter                                                     0734 – 035542

                                                                                 snnsch@gmail.com