Kontakt

Styrelsen

Lena Vought, postmottagare & ordförande           0708-846825

                                                                               lena.vought@gmail.com

Anita Larsby, vice ordförande                                 0706-97 03 50

Gunnar Gunnarsson, kassör                                 0736-432333

Suzanne Schlyter, sekreterare                                0734-035542

Christer Nilsson, ledamot                                       0733-113585

Kajsa Åbjörnsson, ledamot                                      0707-305089

Lotta Lorenzen, ledamot                                         0702-790781

Erik Bäckstedt, ledamot                                          0723-864800

Suppleanter

Lena Lannerheim                                                     0733-504541

Linnea Widing                                                          0739-257597

Webansvarig

Erik Bäckstedt                                                          0723-864800

                                                                                 erik_backstedt@hotmail.com

Facebookansvarig

Suzanne Schlyter                                                     0734 – 035542

                                                                                 snnsch@gmail.com