Om oss

Hörby Naturvårdsförening i dess nuvarande form bildades 1985. Föreningen har idag drygt 200 medlemmar.

På nationell nivå verkar Svenska Naturskyddsföreningen och på regional nivå verkar Naturskyddsföreningen i Skåne.

Hörby Naturvårdsförening är verksam inom Hörby kommun. Programverksamheten är en viktig del av föreningens

verksamhet. Här utöver deltar föreningen som remissinstans i olika sammanhang, tar tillvara naturvårdens intressen i samhällsdebatten

och utövar praktisk naturvård. Hörby Naturvårdsförening vill genom exkursioner och föreläsningar ge kunskap om pågående/viktigt

miljöarbete/speciella platser i kommunen. Vi vill också knyta an till aktuella händelser i samhället.

 

Vill ni jobba mer aktivt med miljövårdsarbete – hör av er – det finns alltid plats för fler!