Fångeröds mosse – De vilda blommornas dag – Exkursion

  Tillsammans med Eslövsbygdens Naturskyddsförening åker vi ut till Fångeröds mosse där Bengt Nihlgård kommer att guida oss runt. Mossen är bedömd som klass 1 i länets våtmarksinventering och den är relativt opåverkad av torvtäkt.   Tid – Söndag 15 juni, kl 9.15 (Stockamöllans affär) Plats – Samåkning från ICA Kvantum kl 8.45 Övrigt – […]

Läs mer