Världens längsta blomsteräng!!

Lördag 7 maj, ABF huset Hörby. Riktiga slåtterängar finns knappt mer, och bin och fjärilar som levde av dem minskar kraftigt. Naturskyddsföreningen har därför startat ett rikstäckande projekt där man vill utveckla vägkanter, cykelbanor mm för att åter skapa blomrika ytor. Cassandra Hallman Projektkoordinator Världens längsta blomsteräng kommer att informera om projektet. Alla intresserade välkomna!  Kontakt: Suzanne Schlyter […]

Läs mer