Fångeröds mosse – De vilda blommornas dag – Exkursion

  Tillsammans med Eslövsbygdens Naturskyddsförening åker vi ut till Fångeröds mosse där Bengt Nihlgård kommer att guida oss runt. Mossen är bedömd som klass 1 i länets våtmarksinventering och den är relativt opåverkad av torvtäkt.   Tid – Söndag 15 juni, kl 9.15 (Stockamöllans affär) Plats – Samåkning från ICA Kvantum kl 8.45 Övrigt – […]

Läs mer

Årsmöte och föredrag torsdagen den 27 mars

Årsmötesförhandlingarna påbörjas kl. 19.00 och beräknas ta ca 30 minuter. För de som enbart vill ta del av föredraget går det bra att ansluta kl. 19.30. Sven Persson, kommer att prata och visa bilder från den nyutkomna boken ”Skånes landskap i förändring”. Även icke medlemmar är välkomna. Följande är kopierat från hemsidan http://www.swelo.se/ där ni också […]

Läs mer

Välkommen på allt!

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du oavsett var du bor och var du är medlem välkommen på alla aktiviteter i föreningen. Med andra ord kan du som bor i Hörby kommun komma på grannkretsarnas, riksföreningens och länsförbundets aktiviteter också. Här hittar du de andra skånska kretsarnas hemsidor, här finns riksföreningens kalender och här hittar du […]

Läs mer